#4: Savski most - Dubec

OSM Relations

Relation 2180576 Tram 4 [type=route_master]
Relation 147103 Tram 4: Savski most => Dubec [type=route]
Relation 2180575 Tram 4: Dubec => Savski most [type=route]
🜨 Load

No errors found.

Route relations

Relation 2180575 Tram 4: Dubec => Savski most
# Name gtfs:stop_id JOSM
way 161250315 Peron 1 206 🜨 Load
way 163286040 Poljanice IV - sjever 256 🜨 Load
way 163286049 189 🜨 Load
way 163286036 201 🜨 Load
way 163286033 202 🜨 Load
way 163286058 215 🜨 Load
way 163286057 233 🜨 Load
way 163286038 242 🜨 Load
way 163286061 209 🜨 Load
way 709595884 264 🜨 Load
way 163286042 222 🜨 Load
way 159588985 197 🜨 Load
way 159588989 231 🜨 Load
way 159588978 247 🜨 Load
way 159589001 236 🜨 Load
way 163286039 254 🜨 Load
way 157119566 311 🜨 Load
way 382087794 124 🜨 Load
way 163286056 123 🜨 Load
way 163286043 122 🜨 Load
way 159758774 109 🜨 Load
way 159758750 194 🜨 Load
way 159758753 Vodnikova - sjever 224 🜨 Load
way 158418966 288 🜨 Load
way 147182937 314 🜨 Load
way 373180903 305 🜨 Load
way 135899263 310 🜨 Load
way 158416736 262 🜨 Load
way 158416729 309 🜨 Load
way 169468355 272 🜨 Load
✔ Matches a GTFS trip
Relation 147103 Tram 4: Savski most => Dubec
# Name gtfs:stop_id JOSM
way 158411515 272 🜨 Load
way 158416730 309 🜨 Load
way 158416733 262 🜨 Load
way 147200946 310 🜨 Load
way 149575202 305 🜨 Load
way 147182926 314 🜨 Load
way 158418962 288 🜨 Load
way 148435125 224 🜨 Load
way 159758733 194 🜨 Load
way 159758742 109 🜨 Load
way 147017747 111 🜨 Load
way 163286051 122 🜨 Load
way 163286064 123 🜨 Load
way 141579208 124 🜨 Load
way 163286060 311 🜨 Load
way 163286045 254 🜨 Load
way 159588992 236 🜨 Load
way 159588999 247 🜨 Load
way 159588994 231 🜨 Load
way 159589005 197 🜨 Load
way 163286034 222 🜨 Load
way 163286044 264 🜨 Load
way 163286062 209 🜨 Load
way 163286052 242 🜨 Load
way 163286050 233 🜨 Load
way 163286054 215 🜨 Load
way 163286041 202 🜨 Load
way 163286059 201 🜨 Load
way 163286046 189 🜨 Load
way 163286065 Poljanice IV - jug 256 🜨 Load
way 161250315 Peron 1 206 🜨 Load
✔ Matches a GTFS trip

ZET GTFS trips

Trips extracted from GTFS data published by ZET.
All distinct trips are shown along with the number of departures along this route.

Direction #0

840 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 272 Savski most 🜨 Zoom
1. 309 Veslačka 🜨 Zoom
2. 262 Prisavlje 🜨 Zoom
3. 310 Vjesnik 🜨 Zoom
4. 305 Učit. fakultet 🜨 Zoom
5. 314 Zagrepčanka 🜨 Zoom
6. 288 Studentski centar 🜨 Zoom
7. 224 Vodnikova 🜨 Zoom
8. 194 Botanički vrt 🜨 Zoom
9. 109 Glavni kolodvor 🜨 Zoom
10. 111 Branimirova 🜨 Zoom
11. 122 Sheraton 🜨 Zoom
12. 123 Traumatologija 🜨 Zoom
13. 124 Draškovićeva 🜨 Zoom
14. 311 Vončinina 🜨 Zoom
15. 254 Petrova 🜨 Zoom
16. 236 Kvaternikov trg 🜨 Zoom
17. 247 Mašićeva 🜨 Zoom
18. 231 Jordanovac 🜨 Zoom
19. 197 Park Maksimir 🜨 Zoom
20. 222 Hondlova 🜨 Zoom
21. 264 Ravnice 🜨 Zoom
22. 209 Dubrava 🜨 Zoom
23. 242 Ljubijska 🜨 Zoom
24. 233 Kapucinska 🜨 Zoom
25. 215 Grižanska 🜨 Zoom
26. 202 Dankovečka 🜨 Zoom
27. 201 Čulinečka 🜨 Zoom
28. 189 Aleja javora 🜨 Zoom
29. 256 Poljanice IV 🜨 Zoom
30. 206 Dubec 🜨 Zoom
✔ Matched relation
Relation 147103 🜨 Load

60 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 209 Dubrava 🜨 Zoom
1. 242 Ljubijska 🜨 Zoom
2. 233 Kapucinska 🜨 Zoom
3. 215 Grižanska 🜨 Zoom
4. 202 Dankovečka 🜨 Zoom
5. 201 Čulinečka 🜨 Zoom
6. 189 Aleja javora 🜨 Zoom
7. 256 Poljanice IV 🜨 Zoom
8. 206 Dubec 🜨 Zoom
✖ No relation matched.

38 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 272 Savski most 🜨 Zoom
1. 309 Veslačka 🜨 Zoom
2. 262 Prisavlje 🜨 Zoom
3. 310 Vjesnik 🜨 Zoom
4. 305 Učit. fakultet 🜨 Zoom
5. 314 Zagrepčanka 🜨 Zoom
6. 288 Studentski centar 🜨 Zoom
7. 224 Vodnikova 🜨 Zoom
8. 194 Botanički vrt 🜨 Zoom
9. 109 Glavni kolodvor 🜨 Zoom
10. 111 Branimirova 🜨 Zoom
11. 122 Sheraton 🜨 Zoom
12. 123 Traumatologija 🜨 Zoom
13. 124 Draškovićeva 🜨 Zoom
14. 311 Vončinina 🜨 Zoom
15. 254 Petrova 🜨 Zoom
16. 236 Kvaternikov trg 🜨 Zoom
17. 247 Mašićeva 🜨 Zoom
18. 231 Jordanovac 🜨 Zoom
19. 197 Park Maksimir 🜨 Zoom
20. 222 Hondlova 🜨 Zoom
21. 264 Ravnice 🜨 Zoom
22. 1787 Mandlova 🜨 Zoom
✖ No relation matched.

Direction #1

830 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 206 Dubec 🜨 Zoom
1. 256 Poljanice IV 🜨 Zoom
2. 189 Aleja javora 🜨 Zoom
3. 201 Čulinečka 🜨 Zoom
4. 202 Dankovečka 🜨 Zoom
5. 215 Grižanska 🜨 Zoom
6. 233 Kapucinska 🜨 Zoom
7. 242 Ljubijska 🜨 Zoom
8. 209 Dubrava 🜨 Zoom
9. 264 Ravnice 🜨 Zoom
10. 222 Hondlova 🜨 Zoom
11. 197 Park Maksimir 🜨 Zoom
12. 231 Jordanovac 🜨 Zoom
13. 247 Mašićeva 🜨 Zoom
14. 236 Kvaternikov trg 🜨 Zoom
15. 254 Petrova 🜨 Zoom
16. 311 Vončinina 🜨 Zoom
17. 124 Draškovićeva 🜨 Zoom
18. 123 Traumatologija 🜨 Zoom
19. 122 Sheraton 🜨 Zoom
20. 109 Glavni kolodvor 🜨 Zoom
21. 194 Botanički vrt 🜨 Zoom
22. 224 Vodnikova 🜨 Zoom
23. 288 Studentski centar 🜨 Zoom
24. 314 Zagrepčanka 🜨 Zoom
25. 305 Učit. fakultet 🜨 Zoom
26. 310 Vjesnik 🜨 Zoom
27. 262 Prisavlje 🜨 Zoom
28. 309 Veslačka 🜨 Zoom
29. 272 Savski most 🜨 Zoom
✔ Matched relation
Relation 2180575 🜨 Load

70 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 206 Dubec 🜨 Zoom
1. 256 Poljanice IV 🜨 Zoom
2. 189 Aleja javora 🜨 Zoom
3. 201 Čulinečka 🜨 Zoom
4. 202 Dankovečka 🜨 Zoom
5. 215 Grižanska 🜨 Zoom
6. 233 Kapucinska 🜨 Zoom
7. 242 Ljubijska 🜨 Zoom
8. 209 Dubrava 🜨 Zoom
✖ No relation matched.

48 departures

# GTFS ID Name JOSM
0. 264 Ravnice 🜨 Zoom
1. 222 Hondlova 🜨 Zoom
2. 197 Park Maksimir 🜨 Zoom
3. 231 Jordanovac 🜨 Zoom
4. 247 Mašićeva 🜨 Zoom
5. 236 Kvaternikov trg 🜨 Zoom
6. 254 Petrova 🜨 Zoom
7. 311 Vončinina 🜨 Zoom
8. 124 Draškovićeva 🜨 Zoom
9. 123 Traumatologija 🜨 Zoom
10. 122 Sheraton 🜨 Zoom
11. 109 Glavni kolodvor 🜨 Zoom
12. 194 Botanički vrt 🜨 Zoom
13. 224 Vodnikova 🜨 Zoom
14. 288 Studentski centar 🜨 Zoom
15. 314 Zagrepčanka 🜨 Zoom
16. 305 Učit. fakultet 🜨 Zoom
17. 310 Vjesnik 🜨 Zoom
18. 262 Prisavlje 🜨 Zoom
19. 309 Veslačka 🜨 Zoom
20. 272 Savski most 🜨 Zoom
✖ No relation matched.